Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Lista provisional de admitidos no proceso selectivo da praza de operario/a de limpeza viaria.

Inicio » Lista provisional de admitidos no proceso selectivo da praza de operario/a de limpeza viaria.

Dase conta da publicación no B.O.P. da listaxe provisional de admitidos e excluidos no proceso selectivo de provisión de unha praza de operario/a de limpeza viaria, ao servizo da empresa municipal Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S.A. (Sumarte) e creación dunha bolsa de contratación.

Aprobación segundo resolución nº 29/2023, de data 19 de xuño de 2023, da lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos do proceso de selección; segundo o estipulado na convocatoria e bases reguladoras do proceso selectivo para cobertura dunha praza de operario/a de limpeza viaria ao servizo da empresa municipal Servizos Urbanos Municipais de Arteixo, S.A. (SUMARTE) e creación dunha bolsa de contratación, publicadas no BOP número 87 de 9 de maio do 2023, quedando do seguinte xeito:

ADMITIDOS/AS:

1.- DOMATO MARTINEZ, OLALLA (Falta a acreditación da necesidade de adaptación de exercicios).
2.- BESTEIRO RODRÍGUEZ, JOSE LUIS
3.- SANCHEZ SILVEIRA, ADOLFO
4.- RODRIGUEZ VAZQUEZ, ISABEL
5.- GOMEZ RIOS, MARIA CARMEN
6.- BARREIRO GESTAL, SAMUEL
7.- TOBIO FERREIRO, ALBERTO
8.- IGLESIAS SILVA, VICTOR
9.- PARGA TODOROFF, ADRIANA (Falta a acreditación da necesidade de adaptación de exercicios).
10.- REY CANCELA, MARIA CARMEN
11.- BERMUDEZ PEREZ, ADRIAN
12.- LOPEZ PIÑEIRO, ANA BELEN
13.- GRILLE GARCIA, JONATTHAN
14.- FIGUEROA CARABAN, ADRIANA
15.- MILLET VAZQUEZ, SHAILA MARIA
16.- SANDE MOSQUERA, VERONICA
17.- SANJOSE SILVA, MARIA JESUS

EXCLUIDOS/AS:

1.- BARDANCA IGLESIAS, ISOLINO (Non se aporta titulación académica / Falta a acreditación da necesidade de adaptación de exercicios.)
2.- SANCHEZ VALVERDE, RICARDO ADRIAN (Non se aporta homologación de titulación académica nin de carnet de conducir.)
3.- EXPOSITO LAGE, JESSICA (Non se aporta titulación académica ni carnet de conducir  / Falta a acreditación da necesidade de adaptación de exercicios)
4.- REY HERRERA, MARIA ELENA (Non se aporta titulación académica)
5.- LOPEZ LORENZO, JESUS (Non se aporta titulación académica / Falta a acreditación da necesidade de adaptación de exercicios).
6.- PAZOS REY, ALEXANDER (Solicitude presentada fora de prazo).

Concédese un prazo de 7 días naturais para a subsanación dos defectos que puideran motivar a exclusión ou omisión das listas de persoas aspirantes admitidas, computado dende o día seguinte ao da publicación no BOP de A Coruña da presente Resolución. Neste mesmo prazo as persoas aspirantes que teñen solicitado adaptación da proba por razón de discapacidade, deben achegar a copia compulsada do documento que lle acredite ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade.

Ir al contenido