Bases da convocatoria para unha praza de operario/a de limpeza viaria e creación dunha bolsa de contratación.

A presente convocatoria pública ten por obxecto regular a selección dun/a Operario/a, Grupo D.4 para cubrir as necesidades de SUMARTE no referente á prestación do servizo de limpeza viaria. Dita contratación fixa materializarase a través da formalización dun...