Padrón de taxas de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da Xunta do 2º Trimestre de 2022

Dase conta da publicacion no BOP do padrón de taxas de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da Xunta correspondente ao 2º Trimestre de...