Dase conta da publicacion no BOP do padrón de taxas de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da Xunta correspondente ao 4º Trimestre de 2022.

Ir al contenido