Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Inicio » PORTAL DE TRANSPARENCIA » NORMATIVA DE APLICACIÓN

Relación non exhaustiva de normativa de aplicación á actividade que desenvolve SUMARTE.

Normativa de aplicación Autonómica e Local

Lexislación autonómica:
Lei 9/2010, de augas de Galicia

Normativa de Galicia, que desenvolve á anterior:
Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia.
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.
Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, en materia de execución e explotación de infraestruturas hidráulicas.
Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da planificación en materia de augas de Galicia e se regulan determinadas cuestións en desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas.

Outra normativa de Galicia, en materia de augas:
Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario.
Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos.
Lei 15/2008, do 19 de decembro, do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada.

Tarifas vixentes de auga e depuración

Consulte as tarifas de auga e rede de sumidoiros.

(Mércores, 5 de setembro de 2018)

Ordenanzas

Consulte as ordenanzas fiscais sobre abastecemento e depuración.

(Mércores, 5 de setembro de 2018)

Normas Técnicas Sumarte

Consulte as normas técnicas de abastecemento e rede de sumidoiros.

 

Regulamento

Consulte os regulamentos.

(Luns, 28 de marzo de 2016)

Estatutos

Estatutos de Sumarte e as súas modificacións.
Estatutos Sumarte

Órganos de representación do persoal

Composición do cómite de empresa.

Ir al contenido