Dase conta da publicacion no BOP do padrón de taxas de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da Xunta correspondente ao 2º Trimestre de 2022.

GL ES
Ir al contenido