Calendario fiscal Sumarte

Calendario fiscal para o exercicio 2022

 

Voluntaria Inicio Fin Cargo en conta domiciliacións Concepto
1 21/01/2022 25/03/2022 28/01/2022 Taxa de auga saneamento e depuración 4.º trimestre 2021
2 11/04/2022 15/06/2022 18/04/2022 Taxa de auga saneamento e depuración 1.º trimestre 2022
3 11/07/2022 14/09/2022 18/07/2022 Taxa de auga saneamento e depuración 2.º trimestre 2022
4 11/10/2022 15/12/2022 18/10/2022 Taxa de auga saneamento e depuración 3.º trimestre 2022