Padrón de taxas de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da Xunta do 1º Trimestre de 2023

Dase conta da publicacion no BOP do padrón de taxas de auga, saneamento, depuración de augas residuais e canon da Xunta correspondente ao 1º Trimestre de 2023.